Rury spiralnie nawijane oraz konstrukcje z elementów ze stalowych blach falistych

Rury spiralnie nawijane wykonane z taśm stalowych oraz stalowe konstrukcje z blach falistych to konstrukcje podatne, które przejmują obciążenia i przenoszą je na grunt otaczający konstrukcję. W zawiązku z tym nośność konstrukcji zależy nie tylko od geometrii fali i parametrów stali, ale także od właściwości fizyko-mechanicznych gruntu. W literaturze tego typu konstrukcje nazywane są również mostami kompozytowymi, stalowo-gruntowymi, a rozpiętości możliwe do osiągnięcia z ich udziałem mogą sięgać ponad 30 metrów.

Obszary zastosowań

Konstrukcje podatne z blach falistych stosowane są powszechnie jako przepusty meliracyjne, mosty, wiadukty samochodowe i kolejowe, przejścia dla pieszych, rowerzystów lub zwierząt, oraz jako tunele. Konstrukcje z blach falistych często są również wykorzystywane do wzmacniania i rekonstrukcji istniejących obiektów inżynierskich. Powłokę stalową wprowadza się w światło istniejącego obiektu a wolną przestrzeń pomiędzy nową a istniejącą konstrukcją wypełnia się mieszanką betonową. Rury oraz konstrukcje stalowe z blach falistych znajdują również zastosowanie w zewnętrznych bezciśnieniowych instalacjach wodno-kanalizacyjnych, systemach drenażowych, systemach magazynowania/retencji cieczy np. do magazynowania wody deszczowej, technologicznej, przeciwpożarowej a w szczególnych przypadkach nawet pitnej. Stosowane są również do budowy kanałów wentylacyjnych, obudów ochronnych, schronów czy też hangarów.

Rury stalowe spiralnie nawijane NovaCor

Rury NovaCor znajdują zastosowanie w różnych dziedzinach inżynierii, ponieważ są lekkie, wytrzymałe, trwałe, przyjazne dla środowiska a przy tym efektywne kosztowo. Podczas produkcji płaska taśma stalowa poddawana jest kształtowaniu na zimno. Blacha stalowa przechodzi więc przez system rolek gdzie formowane jest karbowanie. Tak ukształtowana blacha zostaje nawijana spiralnie, a poszczególne jej zwoje łączone są za pomocą samoblokującego się szwu. Parametry przekroju fali pozwalają na zastosowanie blach o niewielkiej grubości przy zachowaniu wymaganej nośności rury. Gotowe rury układane są pod drogami kołowymi lub liniami kolowymi z powodzeniem przenoszą oddziaływania różnego rodzaju obciążeń.

Rury NovaCor wykonane są ze stali ocynkowanej ale również mogą być pokryte w procesie produkcji taśmy stalowej warstwą polimeru. Takie zabezpieczenie pozwala osiągać trwałość 100 lat i więcej. Dzięki wykorzystaniu do produkcji stali pochodzącej z recyklingu oraz zastosowaniu niskokosztowych procesów produkcyjnych, produkcja rur ma szczególnie niewielki wpływ na środowisko.

Rury NovaCor są lekkie, więc ich transport i montaż wymagają minimalnych kosztów. Ponadto koszty eksploatacji rur są niskie, co stanowi dodatkowy benefit dla użytkownika końcowego.

Rury w przekroju poprzecznym mogą przybierać formę okręgu lub kształtu łukowo-kołowego (kropistego). Charakteryzują się doskonałymi parametrami przepływów. Średnica wewnętrzna rur o przekroju okrągłym może wynosić od 300 mm do 4000 mm, a długość poszczególnych sekcji dostosowuje się do wymagań projektu i możliwości technicznych wykonawcy. Odcinki rur łączone są za pomocą złączek zapewniających ciągłość przewodu.

Rury ze stalowych blach falistych z NovaCor są produkowane, certyfikowane i oznaczone znakiem CE zgodnie z normą EN 1090 i wymaganiami rozporządzenia UE nr 305/2011. Jakość produkcji odpowiada klasie wykonania EXC3 zgodnie z EN 1090, co potwierdza uzyskany przez nas certyfikat zgodności zakładowej kontroli jakości produkcji wydany przez jednostkę notyfikowaną.

Konstrukcje ze stalowych arkuszy
blach falistych MP200

Rozważając wykonanie konstrukcji inżynierskich o rozpiętości mniejszej niż 12 metrów z powodzeniem można zastosować prefabrykowane stalowe konstrukcje z arkuszy blach falistych MP200. Arkusze blach użyte na potrzeby tego produktu kształtowane są zgodnie z założoną geometrią określonego profilu, a po połączeniu wszystkich arkuszy łącznikami śrubowymi uzyskuje się konstrukcję o wymaganym przekroju. Konstrukcje MP200 najczęściej  stosowane są przy budowie drogowych i kolejowych obiektów inżynierskich (przepusty meloracyjne, mosty, wiadukty, tunele, przejścia dla pieszych, przejazdy dla rozwerzystów, przejścia dla różnego rodzaju zwierząt, ) o małych i średnich rozpiętościach. Przeprowadzone badania i zrealizowane projekty potwierdzają, że konstrukcje MP200 mogą być z powodzeniem stosowane w ciągu linii kolejowych dużych prędkości.

Konstrukcje MP200 mogą być zaprojektowane i wykonane w formie profilu zarówno otwartego jak i zamkniętego. Konstrukcje o otwartym przekroju, takie jak wszelkiego rodzaje łuki (kołowe, nisko, średnio i wysokoprofilowe oraz ramownice), montowane są na fundamentach żelbetowych lub stalowych (również z blachy falistej), których największą zaletą jest utrzymanie niezaburzonego, naturalnego dna cieku. Konstrukcje o profilu zamkniętym, (okrągłym, elipsoidalnym, kroplistym  i innymi), stosowane są w obiektach suchych oraz mokrych, gdzie prędkość płynącej wody jest niewielka.

Konstrukcje z elementów konstrukcyjnych MP200 wykonane są z “czarnej” stali, kształtowanej "na zimno", a następnie zabezpieczane antykorozyjnie poprzez cynkowanie metodą zanurzeniową i/lub dodatkowo powlekane farbami EP/PU według wymagań dokumentacji projektowej tak, aby zapewnić gotowemu obiektowi wymaganą trwałość.

Prefabrykowane konstrukcje z arkuszy stalowych blach falistych MP200 są produkowane, certyfikowane oraz znakowane znakiem CE zgodnie z normą EN 1090 i zgodnie z wymaganiami Rozporządzeniem UE nr 305/2011. Jakość produkcji odpowiada klasie wykonania EXC3 zgodne z EN 1090, co potwierdza uzyskany przez nas certyfikat zgodności zakładowej kontroli jakości produkcji wydany przez jednostkę notyfikowaną.

Konstrukcje ze stalowych arkuszy blach falistych NovaBridge

Jeżeli sytuacja terenowa wymaga użycia konstrukcji powłokowych ze stalowych arkuszy blach falistych o rozpiętości większej niż 12 m, idealnym rozwiązaniem jest zastosowanie arkuszy o parametrach oferujących większą sztwyność giętną niż MP200. Obecnie konstrukcje NovaBridge dostępne są w dwóch typach 381 i 500, o parametrach fali odpowiednio 381x140 mm i 500x237 mm. Wysokie parametry geometrii karbowania umożliwiają zaprojektowanie obiektów gruntowo-powłokowych o szczególnie dużych rozpiętościach, z powodzeniem przekroczających magiczną granicę 30 m. Tego typu konstrukcje najczęściej stosuje się przy budowie wiaduktów,  mostów, przejść dla pieszych lub zwierząt, a w szczególnych przypadkach estakad czy też tuneli.

Konstrukcje NovaBridge, podobnie jak konstrukcje MP200, składają się ze stalowych arkuszy blach falistych, uformowanych do wymaganego dokumentacją projektową kształtu oraz łączników śrubowych służących do połączenia ich ze sobą. Najczęściej stosowaną formą przekroju poprzecznego są ramownice oraz łuki o niskim, średnim i wysokim profilu. rzadziej zpotyka się tu formy łuków regularnych dlatego że ich wysokosć stanowi z reguły połowę rozpiętości. W takich przypadkach najczęściej wykorzystuje się ten kształ profilu w przypadku przejścia inwestycją liniową przez głębokie doliny.
Przekroje łukowe projektuje się w zależności od potrzeb jako jedno lub wielootworowe. W szczególnych przepadkach słabonośnego podłoża doskonale sprawdzą się konstrukcje o profilu zamkniętym o kształcie okręgu, elipsy poziomej lub innego profilu NovaBridge dobranego do indywidualnych wymagań projektowych.

Trwałość konstrukcji NovaBridge jest zapewniona przez cynkowanie ogniowe oraz alternatywne pokrycie blach powłokami malarskimi. Dobór odpowiedniego systemu powłok antykorozyjnych dokonuje się w oparciu o wyniki pomiarów terenowych - określoną kategorię agresywności środowiska. W wyniku połączenia powłok ochronnych tj. cynkowania metodą zanurzeniową i malowania blach powstaje tzw. hybrydowy system zabezpieczeń antykorozyjnych tzw duplex, którego trwałość w szczególnie agresywnym środowisku sięga ponad 80 lat. System malarski dobierany jest w zależności od potrzeb i wymagań dokumentacji projektowej.

Stalowe blachy faliste NovaBridge są produkowane, certyfikowane i oznaczone znakiem CE zgodnie z normą EN 1090 i wymaganiami rozporządzenia UE nr 305/2011 Jakość produkcji odpowiada klasie wykonania EXC3 zgodne z EN 1090, co potwierdza uzyskany przez nas certyfikat zgodności zakładowej kontroli jakości produkcji wydany przez jednostkę notyfikowaną.

O ReArma

Jesteśmy młodą firmą inżynierską, którą tworzy doświadczony zespół fachowców. Doskonałe rozwiązania, innowacyjne pomysły — to właśnie my.

Nasze potwierdzone kompetencje techniczne pozwalają na realizację najróżniejszych projektów: od tych najprostszych po te najbardziej skomplikowane. Zapomnij o sztampowych rozwiązaniach.

"If there's a way, we will find it. If not, we will build a bridge.

Każdy projekt i obiekt są dla nas wyjątkowe. Jeśli możemy zaoferować Ci pomoc w doborze odpowiedniego produktu, napisz do nas na info@rearma.pl

Adres:

ul. Geodetów 1
64-100 Leszno
woj. wielkopolskie

Dane Firmy:

ReArma Polska Sp. z o.o.
NIP: 525-296-24-51
Region: 525710703
KRS: 0001044309
info@rearma.pl


Nasza strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z niej. Kontynuując przeglądanie, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.