Materiały geosyntetyczne

Materiały geosyntetyczne to wyroby z włókien syntetycznych, naturalnych lub ich kompozytów, które powstają z różnych surowców i charakteryzują się niezwykle szerokimi możliwościami zastosowania w budownictwie lądowym i wodnym. Z definicji są przeznaczone do współpracy z gruntem. Celem geosyntetyków jest poprawa właściwości mechanicznych i/lub hydraulicznych gruntów oraz zapewnienie konstrukcji dodatkowej wytrzymałości i stateczności, wydłużenie jej żywotności oraz zapewnienie niezbędnej trwałości konstrukcji. Zastosowanie materiałów geosyntetycznych pozwala uniknąć przesadnie dużych prac ziemnych, a jednocześnie znacznie zmniejszyć ilość CO2 uwalnianego do atmosfery.

Obszary zastosowań

Wyroby geosyntetyczne zgodne z normami europejskimi znajdują zastosowanie w inwestycjach związanych głównie z budową:

Geowłókniny

Geowłókniny to wyroby wykonane z polipropylenu (PP), poliestru (PET) lub surowców wtórnych, które powstają z cienkich włókien polimerowych poprzez połączenie ich mechanicznie za pomocą igieł lub połączenie termiczne w jeden wyrób.

Geotekstylia włókninowe pozwalają zwiększyć żywotność konstrukcji poprzez oddzielenie warstw gruntu (separację) i jednocześnie doskonale przepuszczają wodę (filtracja). Stanowią również doskonały wybór do ochrony konstrukcji stalowych lub materiałów hydroizolacyjnych przed możliwymi zarysowaniami oraz uszkodzeniami mechanicznymi podczas budowy.

Szczególnie szeroka jest oferta geowłóknin, o gramaturze od 80 g/m2 do 2000 g/m2. Materiały można dostosować zgodnie z klasyfikacją GRK, NGS i UK. Dzięki dużej różnorodności produktów, połączeniu różnych właściwości, geowłókniny można dostosować do wymagań każdego projektu.

Geowłókniny posiadają certyfikaty i są oznaczone znakiem CE zgodnie z wymogami norm europejskich oraz Rozporządzenia UE nr 305/2011.

Geotkaniny

Geotkaniny to produkty wykonane z polipropylenu (PP) lub poliestru (PET), które powstają w procesie tkania lub tkania poprzez łączenie nitek, pasków lub nici w jeden produkt. Geotkaniny mogą mieć jednakową wytrzymałość na rozciąganie w obu kierunkach lub przewagę wytrzymałości w jednym głównym kierunku rozciągania.

Geotkaniny umożliwiają zwiększenie nośności konstrukcji gruntu, poprzez wzmocnienie, a jednocześnie oddzielenie warstw gruntu i umożliwienie przedostawania się wody. Stanowią także doskonały wybór do zapewnienia stateczności nasypów czy stromych zboczy.

Szczególnie szeroki jest wybór geotkanin w szerokim zakresie wytrzymałości na rozciąganie od 14 kN/m do 1000 kN/m . Materiały można dostosować zgodnie z klasyfikacją GRK. Dzięki szerokiej gamie produktów, połączeniu różnych właściwości, geotkaniny można dostosować do wymagań każdego projektu.

Geotkaniny posiadają certyfikaty i są oznaczone znakiem CE zgodnie z normami europejskimi i wymaganiami rozporządzenia UE nr. 305/2011.

Geosiatki

Geosiatki to produkty wykonane z polipropylenu (PP) lub poliestru (PET), które powstają poprzez zgrzewanie, wykrawanie-rozciąganie lub tkanie pasów w celu utworzenia siatki o regularnych oczkach. Geosiatki mogą mieć jednakową wytrzymałość na rozciąganie w obu kierunkach lub dominującą w jednym głównym kierunku rozciągania.

Geosiatki umożliwiają zwiększenie nośności i gruntu poprzez stabilizację i/lub wzmocnienie warstw gruntu. Jest to doskonały wybór, aby zapewnić nośność fundamentów - ulepszenie podłoża, jednorodność osiadań, wytrzymałość i stabilność nasypów, stromych zboczy czy konstrukcji wsporczych. Dzięki nim możliwy jest także montaż konstrukcji naziemnych i podestów roboczych pod ekstremalnie dużymi obciążeniami oraz wykonywanie konstrukcji ziemnych nad sztywnymi palami (warstwy transmisyjne).

Wybór geosiatek jest szczególnie szeroki – od 15 kN/m do 1200 kN/m wytrzymałości na rozciąganie. Geosiatki można łączyć z geowłókninami w jeden produkt geokompozytowy, co pozwala obniżyć koszty montażu. Materiały można dostosować do wymagań każdego projektu.

Geosiatki posiadają certyfikaty i są oznaczone znakiem CE zgodnie z normami europejskimi i wymaganiami rozporządzenia UE nr. 305/2011.

Geomembrany

Bariery geosyntetyczne to materiały o niskiej przepuszczalności lub całkowicie nieprzepuszczalne, zaprojektowane w celu ograniczenia przepływu cieczy w kierunku prostopadłym. Dzieli się je na bariery geosyntetyczne polimerowe (geomembrany) i bariery geosyntetyczne ilaste (maty bentonitowe). Geomembrana to materiał arkuszowy wykonany z polietylenu (PE), polipropylenu (PP), polichlorku winylu (PVC) lub monomeru etylenowo-propylenowo-dienowego (EPDM). Mata bentonitowa to materiał geokompozytowy wytwarzany poprzez połączenie warstw geowłókniny, bentonitu (iłu) i tkanej geowłókniny w jeden produkt metodą igłowania.

Bariery geosyntetyczne umożliwiają utworzenie warstwy nieprzepuszczalnej dla cieczy w kontakcie z gruntem lub betonem. Polimerowe bariery geosyntetyczne charakteryzują się szczególnie wysoką odpornością na działanie substancji chemicznych i biologicznych oraz promieniowanie UV. Bariery geosyntetyczne ilaste umożliwiają utworzenie warstwy o niskim przepływie dla cieczy i zastąpienie warstwy naturalnej przesianej gliny o miąższości około 1 m. Doskonale nadają się również do ochrony podziemnych konstrukcji z betonu zbrojonego przed przesiąkaniem wody lub przy budowie zapór.

Szczególnie szeroki jest wybór przegród geosyntetycznych – geomembrany o grubości od 0,15 mm do 3,0 mm, maty bentonitowe o gramaturze od 2000 g/m2 do 5800 g/m2. Materiały można dostosować do wymagań każdego projektu.

Bariery geosyntetyczne posiadają certyfikaty i są oznaczone znakiem CE zgodnie z normami europejskimi i wymaganiami rozporządzenia UE nr. 305/2011.

Materiały do stabilizacji zboczy i skarp

Materiały zapobiegające erozji zboczy to materiały wykonane z włókien syntetycznych, naturalnych lub ich kombinacji, które można uformować w nieregularną trójwymiarową siatkę, regularną siatkę lub matę.

Materiały zapobiegające erozji zboczy mają na celu ograniczenie dynamicznego oddziaływania opadów atmosferycznych i prędkości przepływu wód powierzchniowych na powierzchnię zbocza, negatywnego wpływu wiatru na świeżo ułożoną glebę. Trójwymiarowa siatka o nieregularnym kształcie dodatkowo wzmacnia system korzeniowy darni. Trwałość produktu syntetycznego wynosi ponad 25 lat, podczas gdy materiały z włókien naturalnych rozkładają się w ciągu 3-5 lat, w zależności od agresywności środowiska.

Istnieje szeroka gama materiałów przeciwerozyjnych skarp. Syntetyczne siatki przestrzenne mogą mieć gramaturę 430 g/m2 i 630 g/m2, siatki i maty z włókien naturalnych od 300 g/m2 do 750 g/m2. Materiały można dostosować do wymogów każdego projektu.

Geokomórki

Geokomórki to produkty wykonane z polietylenu (PE), polietylenu pochodzącego z recyklingu lub innego tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu, które uformowane są w trójwymiarowy kształt plastra miodu wypełnianego humusem, żwirem, kruszonym kamieniem lub kamykami. Geokomórki mogą być elastyczne lub sztywne.

Elastyczne geokomórki zwiększają nośność konstrukcji gruntu i zapewniają stabilność powierzchni skarpy. Geokomórki sztywne pozwalają na zwiększenie nośności powierzchni konstrukcji nawierzchni. Dzięki nim możliwa jest instalacja tzw ciągów dojazdowych na terenach zielonych, wzmacnianie poboczy dróg czy parkingów i ścieżek.

Wybór geokomórek jest szczególnie szeroki - Geokomórki elastyczne mogą mieć grubość od 5 cm do 30 cm, rozstaw punktów zgrzewania oczek od 330 mm do 750 mm, a Geokomórki  sztywne mogą mieć grubość od 2,5 cm do 5 cm , wielkość oczka od 18x33 cm do 77x40,5 cm. Materiały można dostosować do wymagań każdego projektu.

Geokompozyty drenażowe

Geokompozyty drenażowe to produkty wykonane z polipropylenu (PP), które składają się z wytłaczanego rdzenia i geowłókniny przymocowanej po jednej lub po obu stronach produktu. Ich rdzeń może stanowić falisty, nieregularnie perforowany lub sztywny pręt polimerowy o regularnym kształcie, zorientowany w dwóch lub trzech kierunkach. Innym rodzajem geokompozytów drenażowych są geomembrany profilowane z wgłębieniami i warstwą geowłókniny (membrany drenażowe).

Geokompozyty drenażowe pozwalają zastąpić tradycyjne warstwy drenażowe żwirowe, zapewniając doskonałą przepuszczalność wody lub gazu nawet przy wysokich ciśnieniach. Służą do wykonywania poziomych i pionowych warstw drenażowych. Można je również stosować do zabezpieczenia barier geosyntetycznych lub innych materiałów hydroizolacyjnych przed ewentualnymi przebiciami podczas budowy i eksploatacji obiektów.

Wybór geokompozytów drenażowych jest szczególnie szeroki – od 500 g/m2 do 1900 g/m2 gramatury. Materiały można dostosować do wymaganej przepuszczalności cieczy i odporności na przebicie. Dzięki szerokiej gamie produktów, połączeniu różnych właściwości, geokompozyty drenażowe można dostosować do wymagań każdego projektu.

Geokompozyty drenażowe posiadają certyfikaty i są oznaczone znakiem CE zgodnie z normami europejskimi i wymaganiami rozporządzenia UE nr. 305/2011.

Materiały do wzmacniania warstw bitumicznych

Materiały wzmacniające asfalt to geosiatki i geokompozyty wykonane z włókna szklanego lub stali o szczególnie dużej sztywności. Geosiatki i geokompozyty z włókna szklanego powlekane są powłoką bitumiczną, aby zapewnić przyczepność pomiędzy warstwami nawierzchni asfaltobetonowej a materiałem. Siatki stalowe wykonane są z siatki drucianej podwójnie plecionej, pokrytej powłoką antykorozyjną, z poprzecznymi prętami usztywniającymi.

Materiały wzmacniające asfalt pozwalają zabezpieczyć nowe warstwy nawierzchni asfaltowej przed pękaniem na skutek odkształceń starej nawierzchni asfaltowej, negatywnym wpływem atmosfery i/lub zwiększyć żywotność nawierzchni w przypadku niewystarczającej nośności podłoża. Można je również zastosować do zapewnienia równości nawierzchni asfaltobetonowej na starej nawierzchni z płyt.

Choć wytrzymałość na rozciąganie materiałów zbrojeniowych do asfaltu wynosi 50 kN/m i 100 kN/m, to ze względu na bogactwo rodzajów materiałów wybór jest wystarczająco szeroki – od prostej geosiatki po geokompozyt z dużą warstwą powłoki bitumicznej, który nie wymaga stosowania dodatkowej emulsji bitumicznej podczas montażu. Materiały można dostosować do wymagań każdego projektu.

Wyroby do zbrojenia asfaltu są certyfikowane i oznaczone znakiem CE zgodnie z normami europejskimi i wymaganiami rozporządzenia UE nr. 305/2011.

O ReArma

Jesteśmy młodą firmą inżynierską, którą tworzy doświadczony zespół fachowców. Doskonałe rozwiązania, innowacyjne pomysły — to właśnie my.

Nasze potwierdzone kompetencje techniczne pozwalają na realizację najróżniejszych projektów: od tych najprostszych po te najbardziej skomplikowane. Zapomnij o sztampowych rozwiązaniach.

"If there's a way, we will find it. If not, we will build a bridge.

Każdy projekt i obiekt są dla nas wyjątkowe. Jeśli możemy zaoferować Ci pomoc w doborze odpowiedniego produktu, napisz do nas na info@rearma.pl

Adres:

ul. Geodetów 1
64-100 Leszno
woj. wielkopolskie

Dane Firmy:

ReArma Polska Sp. z o.o.
NIP: 525-296-24-51
Region: 525710703
KRS: 0001044309
info@rearma.pl


Nasza strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z niej. Kontynuując przeglądanie, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.